Blog

Petrus en Paulus west brengt BSO, TSO en ASO onder één dak

Petrus en Paulus West brengt volgend jaar de drie onderwijsvormen BSO, TSO en ASO onder één dak. De termen 'vakschool' of VTI verdwijnen hierdoor definitief. “We worden een school voor wetenschap én techniek”, zegt directeur Frank Travers.

Dit schooljaar werd al een belangrijke stap gezet door het eerste jaar van Sint-Lutgardis en het VTI samen te voegen. In september zit de volledige eerste graad in de Stuiverstraat. “Wij willen ons voor alle leerlingen als STEM-school ontplooien. Op dat vlak zijn we uniek”, zegt directeur Travers.

Vaar mee met de Milieuboot!

De Milieuboot organiseert in opdracht van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid al 25 jaar lang Educatieve Milieuboottochten voor de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs. Met een nieuw project wil de Milieuboot nu ook leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs bereiken.

Spectrumcollege opent lego education innovation studio

Zondag werd de gloednieuwe Lego Education Innovation Studio in het Spectrumcollege Campus Beringen officieel geopend. Een Lego Studio biedt de mogelijkheid aan zowel leerkrachten uit het secundair als het basisonderwijs om op een innovatieve manier STEM-onderwijs in de praktijk te brengen. Naast het aanbod rond eenvoudig programmeren, wordt er sterk ingezet op het ontwikkelen van het logisch redeneren en het probleemoplossend denken.

Meer meisjes kiezen voor technische richtingen

30 procent van de meisjes in het vijfde en zesde middelbaar kozen vorig schooljaar voor STEM-richtingen. Dat staat voor science, technology, engineering en mathematics. Het aandeel meisjes stijgt. Vijf jaar geleden ging het nog om 27,4 procent van de meisjes.

'In dit groeitempo is de ambitieuze doelstelling van een derde meisjes in STEM-richtingen in de derde graad tegen 2020 haalbaar', zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). 'Bovendien kiezen meer meisjes met een middelbaar STEM- diploma voor zo'n opleiding in het hoger onderwijs.'